Zvýšená hygienická opatření v Klubu Slunečnice

Zvýšená hygienická opatření v Klubu Slunečnice od pondělí 22. 11. 2021

 1. Ve všech společných prostorách mějte prosím nasazený respirátor. Stejně tak, pokud jste na lekcích Vašeho dítěte přítomni jako doprovod, mějte ochranu dýchacích cest nasazenou.
 2. Pokud to není nutné, nezdržujte se zbytečně Vy, případně s Vašimi dětmi, ve společných prostorách déle, než je nezbytně nutné, aby nedošlo k případné nákaze.
 3. Předpokládáme, že k nám docházíte v souladu s vyhlášenými pravidly  – tedy po dodržení pravidel očkování/negativní test/prodělaná a toto jste schopni na případný dotaz doložit (týká se pouze dospělých; u dětí vycházíme z předpokladu, že je toto zajištěno v rámci plošného testování škol).
  1. absolvování PCR testu v posledních 72 hodinách
  2. absolvování antigenního testu v posledních 24 hodinách s vydaným potvrzením (samo testy se neakceptují)
  3. laboratorně potvrzené prodělání onemocnění covid-19 v posledních 180 dnech
  4. ukončené základní očkování (alespoň 14 dní po druhé dávce vakcíny)
  5. povinnosti se nevztahují na děti do 6 let
 4. Máme povinnost vést záznamy jmen účastníků a jejich kontaktních údajů pro případné nezbytné epidemiologické šetření.

 

Pravidla vycházení z pokynů pro Mateřská centra a DDM uvedená na vládním Covid Portále