45 minut

za pololetí /

1960

Angličtina – pokročilí a mladší školáci

Lektor

Odborný lektor

Kategorie

Jazykový

POPIS KROUŽKU

Kurz je určen pro děti mladšího školního věku tj. od 1 třídy do 3 třídy.
Kurz je veden především formou hry a pohybu, probouzí u dětí motivaci k porozumění mimikou, gestikulací, obrázky, loutkami aj. Děti se seznámí s angličtinou přirozenou formou pomocí scének, her, soutěží , písniček a povídání, kreslení. V rámci hry se děti baví a zároveň učí. Výuka probíhá v co největší míře v angličtině.
Obsah kurzu: Děti se naučí základní slovíčka - barvy, čísla a počítání, zvířátka, budou se umět představit a reagovat na základní pokyny v angličtině. Budou umět řadu písniček a básniček.

DALŠÍ INFORMACE

Cena učebnic není součástí ceny kurzu. Cena učebnice bude upřesněna.

Naši lektoři

Lektor bude určen před začátkem kurzu

Cena : 1960 Kč

Počet míst : 8

Obtížnost : Pokročilý Začátečník

Místo konání : Klub Slunečnice

Určeno pro : 6-10 let

Dotazy