Virtuální Slunečnice

Vzhledem k poměrně dobrým zkušenostem s internetovou výukou a zároveň i s ohledem na požadavky některých z Vás, bychom rádi nahradili některé z hodin kroužků „online“.

Samozřejmě ne všechny aktivity Slunečnice lze udělat online na dálku, ale po dohodě s lektory jsme vybrali několik z nich, u kterých to možné je.

Věříme, že se to bude dětem líbit, a že je to pomůže rozptýlit a přivést na jiné myšlenky.

Online výuka se týká těchto kroužků

  • Kytara
  • Angličtina
  • Keramika
  • Kreativní dívka

Připravili jsme speciální webové stránky, kde najdete veškeré informace a návody, klikněte na tlačítko níže.