Jan Dadík

Ředitel Klubu Slunečnice

Napište mi

0

KROUŽKY

Při svém povolání jsem se setkával s používáním nových technologií a s potřebou technického vzdělání. Postupně mi začalo být jasné, že tato potřeba bude v budoucnu stoupat a že je velmi důležité rozvíjet talent už od dětství.

Mám dva syny a každý je jiný. Edu zajímá více příroda, zvířata, kreslení a kreativní tvoření. Albert je naopak typickým zástupcem digitální generace a elektronická zařízení ovládá s naprostou samozřejmostí.

Zlomový okamžik u mě nastal, když jsem objevil STEM – Science, Technology, Engineering, Mathematics – představující kombinaci vědeckých a technických oborů. Na základě tohoto konceptu (vznik v 90. letech v USA) bylo vytvořeno velké množství pomůcek, díky kterým můžeme technické obory představit už dětem předškolního věku.

Spolu se sestrou Markétou jsme založili JeduEdu.cz a tím se má cesta vydala směrem vzdělávání dětí a organizace jejich volného času. V okamžiku, kdy se objevila příležitost rozšířit naše aktivity o Klub Slunečnice, neváhali jsme a do našeho původního STEM přidali písmenko A - Art. Art tedy kreativita a umění byla jedna z hlavních náplní programu Klubu Slunečnice. Od léta 2019 tedy propojujeme světy vědy a techniky se světem kreativity a tvoření.

Nepřiřazen žádný kroužek

E-Mail : jan.dadik@klubslunecnice.cz

Kontaktujte mě