Přerušení aktivit Klubu Slunečnice

Vážení rodiče,

na základě usnesení Vlády ČR číslo 1332 ze dne 14.12.2020, které nám zakazuje poskytování služeb, jsme nuceni od pátku 18.10.2020 do odvolání přerušit většinu našich aktivit.
Přerušené aktivity
– Kroužky v prostorách Klubu Slunečnice
– Kroužky na ZŠ Fryčovická, Tupolevova, Na Balabence, Orangery
– Tréninky lakrosu
Pokračující aktivity
– Schůdek do školy
– Online kroužky
Na období výše uvedené období navazují plánované vánoční prázdniny.
Veškeré lekce kroužků budou posunuty na leden. Žádná lekce nebude zrušena bez náhrady. V případě potřeby budeme lekce přesouvat i do druhého pololetí.
V případě dalších opatření (která se bohužel dají očekávat) Vás budeme informovat.
Celý tým Klubu Slunečnice Vám přeje pevné zdraví a doufáme, že se brzy opět setkáme na našich kroužcích a jiných aktivitách.
S pozdravem
Jan Dadík