Obnovení aktivit

Opatření z důvodu nákazy COVID-19 se pomalu začínají uvolňovat a to nám také umožní obnovit aktivity Klubu Slunečnice. Svědomitě sledujeme všechny požadavky a nařízení, která vydává Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo školství.

 1.  Kroužky probíhající v prostrorách Klubu Slunečnice od 3.12.
 1. Kroužky probíhající v základních školách nejdříve leden 2021
  • kroušky v ZŠ z Letňan budeme nahrazovat v Klubu Slunečnice
 1. Lakros
  • nejdříve leden 2021

Kroužky, které se nekonají v prostorách Klubu Slunečnice, budeme spouštět individuálně, dle situace v dané lokalitě. 

V souvislosti s obnovením provozu vyvstává otázka, co s nerealizovanými hodinami. Naší snahou je a bude hodiny odučit, nahradit, nabídnout náhradní kurzy, nebo nabídnout kompenzaci. U každého z kroužků se bude jednat o individuální “sadu opatření”, budeme Vás informovat. 

Obecně pracujeme s těmito variantami:

 • “kroužkové pololetí” protáhneme až do března 2021
 • hodiny některých kroužků se nahrazují online
 • na ZŠ Balabenka kroužky v tomto pololetí nezačaly a ani již bohužel nezačnou a proto budeme vracet zápisné
 • pokud i přes výše uvedené zbydou nerealizované hodiny, jsme připraveni je kompenzovat snížením ceny za kroužky v příštím “kroužkovém pololetí”

8. pravidel  Klubu Slunečnice k jeho znovuotevření

 1. Lektor kroužku si děti vyzvedne 5 min. před začátkem lekce před Klubem Slunečnice (vstupní chodba), vstup rodičů do Klubu Slunečnice nebude možný
 2. Děti si přinesou vlastní přezůvky
 3. Po vstupu do prostor Slunečnice budou dětem vydezinfikovány ruce
 4. Děti musí mít v prostorách Klubu Slunečnice roušku
 5. Vyjma toalet nelze využívat vnitřní společné prostory (šatna, kuchyňka, recepce jako čekárna)
 6. Na pohybové kroužky musí děti docházet již převlečené do sportovního oblečení
 7. Prostory Klubu Slunečnice jsou pravidelně dezinfikovány dle hygienických pravidel

Předem děkujeme za pochopení a pomoc s dodržováním pravidel.