Obnovení aktivit

Opatření z důvodu nákazy COVID-19 se pomalu začínají uvolňovat a to nám také umožní obnovit aktivity Klubu Slunečnice. Svědomitě sledujeme všechny požadavky a nařízení, která vydává Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo školství. Na základě stavu k 4. 5. jsme připravili plán obnovení činnosti v následujících týdnech. Rozhodli jsme se kroužky spustit ve třech vlnách, aby jsme si byli jisti, že jsme schopni realizovat všechna požadovaná hygienická opatření.

 1.  vlna v týdnu od 11.5.
  • všechny pohybové kroužky konané ve Slunečnici a Lakros
 1. vlna v týdnu od 18.5.
  • vzdělávací kroužky, které neměly náhrady formou online lekcí
 1. vlna v týdnu od 25.5.
  • angličtiny, kytary, výtvarné kroužky
  • činnost zahájí také Schůdek do školky

Kroužky, které se nekonají v prostorách Klubu Slunečnice, budeme spouštět individuálně, dle situace v dané lokalitě. Do konce školního roku již nebude otevřené mateřské centrum.

V souvislosti s obnovením provozu a také blížícím se koncem školního roku vyvstává otázka, co s nerealizovanými hodinami. Naší snahou je a bude hodiny odučit, nahradit, nabídnout náhradní kurzy, nebo nabídnout kompenzaci. U každého z kroužků se bude jednat o individuální “sadu opatření”, budeme Vás informovat. 

Obecně pracujeme s těmito variantami:

 • “kroužkový rok” protáhneme až do 25.9.2020 (od 29.9. začneme rok nový)
 • v rámci aktuálního školního roku budou kroužky probíhat do 29.6. 
 • hodiny některých kroužků se nahrazují online
 • nabídli jsme náhradní kroužek programování (zdarma, online)
 • pokud i přes výše uvedené zbydou nerealizované hodiny, jsme připraveni je kompenzovat snížením ceny za kroužky v příštím “kroužkovém roce”

Hygienická opatření realizovaná po znovuotevření Klubu Slunečnice se budou řídit nařízením Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy a sice dokumentem “Ochrana zdraví a provoz středisek volného času v období do konce školního roku 2019/2020” ze dne 30.4.2020. Detailní informace najdete na našich webových stránkách. Každý účastník kroužků musí na první hodinu po obnovení provozu přinést vyplněné a podepsané čestné prohlášení.

8. pravidel  Klubu Slunečnice k jeho znovuotevření

 1. Lektor kroužku si děti vyzvedne 5 min. před začátkem lekce před Klubem Slunečnice (vstupní chodba), vstup rodičů do Klubu Slunečnice nebude možný
 2. Děti si přinesou vlastní přezůvky
 3. Po vstupu do prostor Slunečnice budou dětem vydezinfikovány ruce
 4. V závislosti na aktivitě nemusí mít děti mladší 7 let v prostorách Klubu Slunečnice roušku
 5. Vyjma toalet nelze využívat vnitřní společné prostory (šatna, kuchyňka, recepce jako čekárna)
 6. Na pohybové kroužky musí děti docházet již převlečené do sportovního oblečení
 7. Po skončení kroužku budou dětem opět vydezinfikovány ruce
 8. Prostory Klubu Slunečnice jsou pravidelně dezinfikovány dle hygienických pravidel

Předem děkujeme za pochopení a pomoc s dodržováním pravidel.

Obnovení provozu