Obnovení aktivit květen 2021

Opatření z důvodu nákazy COVID-19 se pomalu začínají uvolňovat a to nám také umožní obnovit aktivity Klubu Slunečnice. Svědomitě sledujeme všechny požadavky a nařízení, která vydává Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo školství.

 1. Kroužky probíhající v prostrorách Klubu Slunečnice od 24.5.
 1. Kroužky probíhající v základních školách následovně
  • Kroužky, které byly vypsány v ZŠ v Letňanech budeme nahrazovat v Klubu Slunečnice vždy v pátek. Zajistíme vyzvednutí dětí v družině, rodiče si je pak v 16h vyzvednou v Klubu Slunečnice.
  • Kroužky v ZŠ Na Balabence byly pro tento školní rok zrušeny
  • Kroužky v ZŠ Orangery budou probíhat dle původního rozvrhu
 1. Lakros
  • od 25.5. se trénuje opět v tělocvičně

V souvislosti s obnovením provozu vyvstává otázka, co s dosud nerealizovanými hodinami. Naší snahou je a bude hodiny odučit, nahradit, nabídnout náhradní kurzy, nebo nabídnout kompenzaci. U každého z kroužků se bude jednat o individuální “sadu opatření”, budeme Vás informovat. 

Obecně pracujeme s těmito variantami:

 • “kroužkový školní rok” protáhneme až do září 2021
 • hodiny některých kroužků byly nahrazeny online
 • na ZŠ Balabenka kroužky v tomto pololetí nezačaly a ani již bohužel nezačnou, bylo vráceno zápisné
 • pokud i přes výše uvedené zbydou nerealizované hodiny, jsme připraveni je kompenzovat snížením ceny za kroužky v příštím “kroužkovém roce”
 • nesouhlas s akutálními patřeními vlády ČR – zejména hygienickými, není důvod pro vracení zápisného (budeme řešit individálně)

7. pravidel  Klubu Slunečnice k jeho znovuotevření

 1. Lektor kroužku si děti vyzvedne 5 min. před začátkem lekce před Klubem Slunečnice (vstupní chodba), vstup rodičů do Klubu Slunečnice nebude možný
 2. Doporučujeme, aby si děti přinesly vlastní přezůvky
 3. Po vstupu do prostor Slunečnice budou dětem vydezinfikovány ruce
 4. Děti musí mít ve společných prostorách Klubu Slunečnice roušku
 5. Vyjma toalet a šatny nelze využívat vnitřní společné prostory (kuchyňka, recepce jako čekárna)
 6. Prostory Klubu Slunečnice jsou pravidelně dezinfikovány dle hygienických pravidel
 7. Pro návštěvu kroužku je potřeba doložit covid čestné prohlášení, nebo prohlášení o bezinfekčnosti.

Předem děkujeme za pochopení a pomoc s dodržováním pravidel.