Denní program

KLADEME VELKÝ DŮRAZ NA ROZVÍJENÍ DĚTÍ A PROTO PRACUJEME PODLE PEČLIVĚ PŘIPRAVENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU.

TENTO PLÁN MŮŽEME NA POŽÁDÁNÍ PŘEDLOŽIT.

 

PROGRAM DNE:

7:30 – 8:30 – příchody dětí, volná hra v herně, pak společné uklízení hraček – Dítě si může vybrat aktivitu podle svých zájmů, určí si, s kým si bude hrát, s čím a na co. Volná hra pomáhá dítěti najít své místo v kolektivu, zároveň se učí zodpovědnosti a sociálním a komunikačním dovednostem.

8:30 – 9:30 – hudebně – pohybová část – přivítáme se s dětmi, společně si zacvičíme, řekneme říkadla a zazpíváme písničky.

9:30 – 10:00 – svačinka – svačinky nezajišťujeme, každé dítě si svačinku přinese z domova v podepsané krabičce. Po svačině děti pomáhají s úklidem stolů, následuje hygiena.

10:00 – 10:45 – výtvarná část – každou lekci se snažíme zaměřit na jinou výtvarnou techniku nebo téma, děti se seznámí s prstovými barvami, učí se pracovat s lepidlem, štětcem. Při práci používáme různé techniky a materiály – např. krepový papír, lýko, špejle, korálky, provázky, korek, vlnitou lepenku, barevný papír, vatu, plsť, přírodní materiály, atd…Po ukončení výtvarné části společně uklízíme stůl.

11:00 – 11:45 – pobyt venku

12:00 – 12:15 – odchod dětí s dopolední docházkou domů

12:00 – 14:00 – oběd, příprava na odpočinek a odpočinek (poslech pohádky, spánek nebo klidové aktivity)

14:00 – 15:00 – odpolední svačinka, individuální hry v herně – prohlížení knížek, hry se stavebnicemi, poslech hudby z CD

15:00 – 17:00 – odpolední program