Ceník a systém náhrad

SCHŮDEK DO ŠKOLKY  – CENÍK A PODMÍNKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

 

školkovné /

měsíční platba                

1 den 

v týdnu

2 dny

v týdnu

3 dny

v týdnu

4 dny

v týdnu

5 dní

v týdnu

dopolední

7:30 – 12:30

1700,-3400,-5100,-6900,-7800,-
celodenní

7:30 – 17:00

2800,-4600,-6300,-8000,-8600,-

 

Nový ceník je platný od 1. 9. 2019 do odvolání

Záloha: 2000,-  Kč.

V případě, že nastoupíte do programu, bude vám záloha odečtena z první faktury. V opačném případě je nevratná.

Ceny zahrnují:

– komplexní vzdělávací program

– odborný pedagogický dozor

– kulturní program a vzdělávací akce organizované školkou

– pitný režim

– pojištění odpovědnosti

 

Ceny nezahrnují:

Stravné

-svačinku od Vás převezmeme v podepsaných boxech při příchodu

– oběd – 75,- Kč/oběd – cena může být upravena na základě změny v ceníku dodavatele)

– za včas zrušené obědy bude částka odečtena v následujícím měsíci

 

Částky uvedené v ceníku jsou platné za kalendářní měsíc (vypočítáno průměrem na 4 týdny).

Údaje pro platbu najdete ve faktuře, kterou obdržíte. 

 

 

SYSTÉM NÁHRAD

Částečná docházka

Náhrady za absence z důvodu nemoci lze čerpat ve dnech, na které dítě není přihlášeno k pravidelné docházce a to na základě včasné omluvy (do 8:00 v daný den) provedené přes https://klubslunecnice.webooker.eu/, nebo SMS na tel. čísle 607 982 793.

Registraci na náhradní hodiny provádějte včas a po dohodě s paní učitelkou, jinak nejsme schopni zaručit dostatek volných míst.

Náhrady lze čerpat pouze v daném školním roce.

 

Mimořádné případy

Při plánované dlouhodobé absenci (např. plánovaný pobyt v lázních, dovolená) a nemoci (potvrzné lékařem) delší než 3 týdny platíte pouze udržovací poplatek 500,- Kč týdně a není vám účtováno měsíční školkovné a stravné.

 

Ukončení a změna docházky

V případě, že se rozhodnete snížit, nebo ukončit docházku do Schůdku do školky, je třeba tuto skutečnost oznámit písemně do 15. v předchozím měsíci.

Pokud docházku ukončíte, nebo snížíte bez splnění této podmínky, bude vám školkovné účtováno dle původní smlouvy.

K navýšení docházky může dojít pouze na základě písemné žádosti a jejího následného potvrzení.

Děkujeme za pochopení.