KLADEME VELKÝ DŮRAZ NA ROZVÍJENÍ DĚTÍ A PROTO PRACUJEME PODLE PEČLIVĚ PŘIPRAVENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU.

TENTO PLÁN MŮŽEME NA POŽÁDÁNÍ PŘEDLOŽIT.

 

PROGRAM DNE:


7:30 - 8:30 - příchody dětí, volná hra v herně, pak společné uklízení hraček - Dítě si může vybrat aktivitu podle svých zájmů, určí si, s kým si bude hrát, s čím a na co. Volná hra pomáhá dítěti najít své místo v kolektivu, zároveň se učí zodpovědnosti a sociálním a komunikačním dovednostem.


8:30 - 9:30 - hudebně - pohybová část - přivítáme se s dětmi, společně si zacvičíme, řekneme říkadla a zazpíváme písničky.


9:30 - 10:00 - svačinka - svačinky nezajišťujeme, každé dítě si svačinku přinese z domova v podepsané krabičce. Po svačině děti pomáhají s úklidem stolů, následuje hygiena.


10:00 - 10:45 - výtvarná část - každou lekci se snažíme zaměřit na jinou výtvarnou techniku nebo téma, děti se seznámí s prstovými barvami, učí se pracovat s lepidlem, štětcem. Při práci používáme různé techniky a materiály - např. krepový papír, lýko, špejle, korálky, provázky, korek, vlnitou lepenku, barevný papír, vatu, plsť, přírodní materiály, atd...Po ukončení výtvarné části společně uklízíme stůl.


11:00 - 11:45 - pobyt venku

 
12:00 - 12:15 - odchod dětí s dopolední docházkou domů


12:00 - 14:00 - oběd, příprava na odpočinek a odpočinek (poslech pohádky, spánek nebo klidové aktivity)


14:00 - 15:00 - odpolední svačinka, individuální hry v herně - prohlížení knížek, hry se stavebnicemi, poslech hudby z CD


15:00 - 17:00 - odpolední program