SCHŮDEK DO ŠKOLKY  - CENÍK A PODMÍNKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

 

školkovné /

měsíční platba                

1 den 

v týdnu

2 dny

v týdnu

3 dny

v týdnu

4 dny

v týdnu

5 dní

v týdnu

dopolední

7:30 - 12:30

1500,- 3000,- 4500,- 6000,- 6800,-

celodenní

7:30 - 17:00

2500,- 4000,- 5500,- 7000,- 7500,-

 

Nový ceník je platný od 1. 6. 2018 do odvolání

Záloha: 2000,-  Kč.

V případě, že nastoupíte do programu, bude vám záloha odečtena z první faktury. V opačném případě je nevratná.

Ceny zahrnují:

- komplexní vzdělávací program

- odborný pedagogický dozor

- kulturní program a vzdělávací akce organizované školkou

- pitný režim

- pojištění odpovědnosti

 


Ceny nezahrnují:

Stravné

-svačinku od Vás převezmeme v podepsaných boxech při příchodu

- oběd - 75,- Kč/oběd - cena může být upravena na základě změny v ceníku dodavatele)

- za včas zrušené obědy bude částka odečtena v následujícím měsíci

 

Částky uvedené v ceníku jsou platné za kalendářní měsíc (vypočítáno průměrem na 4 týdny).

Údaje pro platbu najdete ve faktuře, kterou obdržíte. 


 

 

SYSTÉM NÁHRAD


Částečná docházka


Náhrady za absence z důvodu nemoci lze čerpat ve dnech, na které dítě není přihlášeno k pravidelné docházce a to na základě včasné omluvy (do 8:00 v daný den) provedené přes https://klubslunecnice.webooker.eu/, nebo SMS na tel. čísle 607 982 793.


Registraci na náhradní hodiny provádějte včas a po dohodě s paní učitelkou, jinak nejsme schopni zaručit dostatek volných míst.

Náhrady lze čerpat pouze v daném školním roce.

 

Mimořádné případy

Při plánované dlouhodobé absenci (např. plánovaný pobyt v lázních, dovolená) a nemoci (potvrzné lékařem) delší než 3 týdny platíte pouze udržovací poplatek 500,- Kč týdně a není vám účtováno měsíční školkovné a stravné.

 

Ukončení a změna docházky

V případě, že se rozhodnete snížit, nebo ukončit docházku do Schůdku do školky, je třeba tuto skutečnost oznámit písemně do 15. v předchozím měsíci.

Pokud docházku ukončíte, nebo snížíte bez splnění této podmínky, bude vám školkovné účtováno dle původní smlouvy.

K navýšení docházky může dojít pouze na základě písemné žádosti a jejího následného potvrzení.

Děkujeme za pochopení.