Další fotografie k nahlédnutí najdete zde:

 

http://marian.fsik.cvut.cz/~halama/Rybnice_2009/

 

Z této galerie se vracejte modrou šipkou v levém horním rohu.