Pokud se Vám náš projekt a zaměření líbí, můžete nám nabídnout svoji pomoc nebo finanční podporu.

 

Jsme nezisková organizace a sponzoring je důležitou součástí k zajištění naší činnosti a cílů. Obracíme se tímto na potencionální sponzory, kteří by byli schopni a ochotni pravidelně či jednorázově naše sdružení podpořit a podílet se tak na zajištění jeho provozu.

 

Můžete nás podpořit věcným darem nebo službou.

 

  • Vybavení herny - stavebnice, naučné hračkypanenky, autíčka, autodráhy, plastový domeček atd. Uvítáme jakékoliv další hračky pro děti věku 1 až 6 let.  CD s dětskými písničkami.

 

  • Výtvarné pomůcky - modelovací hmota DAS samotvrdnoucí, bílé i barevné papíry, lepicí a transparentní papíry, čtvrtky A4, A3, lepidla, lepící pásky a další potřeby.

 

  • Sportovní potřeby - molitanové kostky, lavičky.

 

  • Dětské odměny a ceny na mimořádné hromadné akce (drobné dárečky - hračky, sladkosti, bublifuky, pastelky, tužky, bloky, klíčenky, omalovánky, plastelíny, balonky).

 

  • Vybavení kanceláře - papíry, kancelářské potřeby, tiskové náplně, tonery.

 

  • Hygienické potřeby – mýdlo, toaletní papír, saponát, papírové kapesníky v krabici

 

  • Mediální podpora(tisk, popř. distribuce)

 

  • Ostatní - příspěvek na divadelní soubory nebo na vstupné, slevy na zboží a služby

 

Všem společnostem, firmám, právnickým i fyzickým osobám nabízíme možnost stát se smluvním dárcem.
Snahou našeho sdružení je navazování kontaktů nejen s prestižními a společensky respektovanými společnostmi, ale také s fyzickými osobami a širokou veřejností.
Uvítáme trvalou spolupráci i jednorázové přispění od dárců.

Všichni dárci, kteří se rozhodnou pomoci, obdrží darovací smlouvu, ve které je přesně uvedeno, za jakým účelem je dar poskytován, popř. poskytnut. Po zakoupení potřebného vybavení, pro který byl dar poskytnut, obdrží dárce veškerou dokumentaci (kopie faktury, kopie dodacího listu …), ze které je 100% zřejmé využití daru. Dárce je dále přizván na oficiální předání daru, a to přímo do prostor rodinného centra, pro které byl dar darován. Dárce je za poskytnutí daru prezentován na webových stránkách sdružení.

Dárci, kteří přispějí finančním darem občanskému sdružení Klub Slunečnice, si mohou uplatnit tato daňová zvýhodnění:

Fyzické osoby:

- od základu daně si lze odečíst hodnotu darů, poskytnutých na veřejně prospěšné účely, pokud úhrnná hodnota darů za rok přesáhne 2% ze základu daně nebo činí alespoň 1 000,00 Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 10% ze základu daně. (§ 15 odst. 5 zák. č. 586/1992 Sb. – zákon o daních z příjmu)
-
Právnické osoby:

- od základu daně, snížené dle § 34 zák. o daních z příjmů, si lze odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2 000,00 Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 5% z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. (§ 20 odst. 8 a § 34 zák. č. 586/1992 Sb. – zákon o daních z příjmu)
 

Údaje potřebné k finančním operacím:

 

č. ú. 214565701/0300
IČO: 28553306